Boerenkaasnoteringen met 15 cent gestegen

De zuivelmarkt lijkt wat te aarzelen. De snelle stijging van de noteringen is nu gestopt. De ene week gaat er een euro af, de andere week komen er weer enkele euro’s bij. De onzekerheden in de markt blijven groot. Het effect van de fosfaatmaatregelen op de melkaanvoer is nog lastig precies in te schatten. Verwachting is uiteraard dat er (in de loop van het jaar) minder melk zal worden geproduceerd. Daarentegen wordt een stijgende vraag verwacht, enigszins afhankelijk van de hoogte van de prijs.  De melkprijzen blijven wel vertraagd de stijging volgen. Het perspectief is in ieder geval goed.

De Boerenkaasmarkt kent zo zijn eigen dynamiek. De hele sector profiteert van de stijgende afzet in het afgelopen jaar. Ook de afgelopen decembermaand zijn de verkopen goed geweest. Op dit moment is het erg rustig, maar de vooruitzichten voor de komende maanden zijn goed. De voorraden zijn goed in evenwicht met de aanvoer en de verkopen op dit moment. Een iets hoger prijsniveau lijkt passend en de noteringscommissie voor Boerenkaas heeft dan ook besloten om de noteringen van januari met 15 cent per kg te verhogen. De stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2016-2017 December Januari
12 kg 4,55 4,70
16 kg 4,70 4,85
> 20kg 4,85 5,00
Leidse 30+ 4,80 4,95
Kruiden 4,65 4,80
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.