Boerenkaasnoteringen met 15 cent gestegen

De zuivelmarkt is gezond en het perspectief voor de komende maanden is goed. Zuivelmarktanalisten voorzien dat de vraag naar zuivel mondiaal op peil blijft en, gezien de huidige voorraden, dat de prijzen voor diverse producten zich op dit niveau zullen handhaven of wellicht nog iets stijgen. De melkveehouders profiteren hiervan, de fabrieksmelkprijzen stijgen gestaag door. Inclusief toeslagen wordt inmiddels meer dan 40 cent per kg betaald. De spotmarktprijzen variëren wat met de actuele vraag, maar bevinden zich ook boven de 40 cent per kg.

De Boerenkaasmarkt is ook gezond en stabiel. De aanvoer en de afzet zijn redelijk in evenwicht bij een behoorlijke voorraad. Wel komen het aanbod en de vraag naar verschillende kwaliteiten kaas niet altijd precies overeen. Dit geeft wat verschillen in de markt. Sommige bereiders constateren een grote vraag, terwijl er anderzijds nog partijen kaas op de markt zijn waarvoor nog een koper wordt gezocht. De detailhandel heeft nog steeds een grote interesse in Boerenkaas of Kaas van de Boerderij, want consumenten blijven op zoek naar smaak en authenticiteit. Om deze interesse te handhaven kan Boerenkaas niet boven de zuivelmarkt uitsteken, maar zij kan wel met de markt meestijgen. De noteringscommissie voor Boerenkaas heeft besloten alle noteringen met 15 cent te verhogen. De stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2017 Augustus September
12 kg 4,70 4,85
16 kg 4,85 5,00
> 20kg 5,00 5,15
Leidse 30+ 4,95 5,10
Kruiden 4,80 4,95
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.