Boerenkaasnoteringen met 10 cent verlaagd

De zuivelmarkt bevindt zich in een dal waarvan de bodem inmiddels wel bereikt lijkt te zijn. De poederprijzen blijven op een zeer laag niveau, de prijzen voor boter en melkvet dalen niet hard verder en de prijs voor foliekaas is inmiddels al weer iets gestegen, maar is ook nog op een laag niveau. De boerderijmelkprijzen ijlen na en gaan nu over vrijwel de volle linie omlaag. De hoogte hiervan en een eventueel herstel hangt onder meer af van de aanvoer van melk in de komende maanden.

De Boerenkaasmarkt is nog steeds gezond. De verkopen zijn prima. De geluiden zijn niet helemaal eenduidig als het gaat om de aanvoer en de voorraad van Boerenkaas. Veel bereiders ervaren nog een prima vraag en kunnen hierin bijna niet voorzien. Handelaren daarentegen geven aan dat er genoeg kaas op de markt is en dat de voorraad inmiddels groot genoeg is. Bovendien dringen volgens hen afnemers elders in de keten aan op prijsverlagingen, verlagingen die ze bij andere producten ook gezien hebben in de afgelopen maanden. De lagere melkprijzen moeten geen stimulans zijn om meer Boerenkaas te produceren. Daar is afstemming met de afnemer voor nodig, mocht die extra kaasaanvoer willen hebben. De noteringscommissie heeft besloten alle noteringen voor februari met 10 cent te verlagen. De stemming is redelijk.

Prijzen Boerenkaas

2018 Januari Februari
12 kg 4,85 4,75
16 kg 5,00 4,90
> 20kg 5,15 5,05
Leidse 30+ 5,10 5,00
Kruiden 4,95 4,85
Stemming goed redelijk

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.