Boerenkaasnoteringen 20 cent hoger, afzet flink gestegen

De zuivelmarkt is een beetje in een impasse geraakt. Veel kopers lijken af te wachten wat de prijzen de komende maanden gaan doen en ze dekken zich niet voor een lange termijn in. Na de eerste schrik van de coronacrisis waren de prijzen toch weer snel opgelopen, maar dat kan niet blijven doorgaan. Afgezien van kleine prijsbewegingen lijken de huidige noteringen stabiel. De spotmelkprijzen schommelen wel behoorlijk, afhankelijk van tijdelijke vraag of aanbod. Er is wel vertrouwen dat de huidige noteringen op zijn minst gehandhaafd kunnen blijven. De binnenlandse afzet van zuivelproducten is goed, maar dit is slechts een deel van de markt.

De afzet van boerenkaas loopt buitenverwachting goed en er is veel vertrouwen in de markt voor de komende maanden. De aandacht voor de beschikbaarheid van voedsel in het algemeen en die van lokale herkomst in het bijzonder, heeft de afzet van boerenkaas een boost gegeven. In vrijwel alle verkoopkanalen, met uitzondering van de horeca en sommige exportbestemmingen, is de afzet flink gestegen. Dit betekent dat een eventuele voorraad snel slinkt en ook oudere kaas zijn weg naar de markt vindt. Dat de productie op veel plaatsen korte tijd is beperkt, heeft geholpen bij het herstel van de markt, maar bij de meeste bereiders is de productie weer op het oude niveau en de vraag naar kaas goed. Dat veel consumenten deze zomer in eigen land blijven, geeft extra vertrouwen in een goede afzet. Enige onzekerheid is de zomerwarmte, die kan de afzet enigszins doen dalen.

De noteringscommissie heeft besloten de daling van de notering eerder dit jaar ongedaan te maken en alle noteringen met 20 cent te verhogen. De stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2020 juni juli
12 kg 4,50 4,70
16 kg 4,65 4,85
> 20 kg 4,80 5,00
Leidse 30+ 5,05 5,25
Kruiden 4,60 4,80
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.