Boerenkaas maken op lijst immaterieel erfgoed?

De Bond van Boerderij Zuivelbereiders (BBZ) heeft een verzoek ingediend voor plaatsing van ‘Boerenkaas maken’ (GTS Boerenkaas) op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De BBZ doet dat namens haar leden die in de kaasmakerij op hun boerderij Boerenkaas produceren en namens de Kaasdagcommissies die jaarlijks de regionale kaaskeuringen organiseren.

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is de belangenbehartigingsorganisatie voor de boerderijzuivelbereiders in Nederland. De BBZ zet zich in voor een duurzame en perspectiefvolle zuivelbereiding op het melkveehouderijbedrijf, waarbij voedselveiligheid en een goed inkomen voorop staan. Om dit te bereiken, voert de BBZ lobby bij overheden en controlerende organisaties. Vanuit de gezamenlijke heffing op boerderijzuivelproducten wordt er promotie gemaakt door het Voorlichtingsbureau Boerderijzuivel (VBZ).

Traditie Boerenkaas maken behouden

De BBZ, haar leden en de Kaasdagcommissies streven ernaar dat de traditie van het Boerenkaas maken behouden blijft als immaterieel cultureel erfgoed. Zij zullen hun uiterste best doen om de eigen traditie toekomst te geven. Om die reden doet de BBZ het verzoek om de traditie te plaatsen op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.
Een uitgebreid schriftelijk verzoek is, namens de BBZ, geschreven door Gemma Breedijk, José van Gerven en Irene van de Voort.

Reacties zijn gesloten.