Bericht van de BBZ-voorzitter

De studieclub Zuivel heeft zich in twee bijeenkomsten opgesplitst. Zowel de zuidelijke als noordelijke bijeenkomst is geweest. Beide waren enthousiast voor een vervolg. Wordt aan gewerkt.

Hygiënecode

De vijf consultants en vier boeren die samen de Europese Hygiënecode schrijven, hebben voorlopig voor de laatste keer een Skype-vergadering gehad. Alle voedsel- en warenautoriteiten van alle landen hebben commentaar geleverd, en dat is allemaal verwerkt. Het was een enorm karwei. De NVWA was zeker niet negatief. De zoveelste versie is nu definitief verklaard en op de mail gezet naar de Europese Commissie. De ambtenaar die het ontvangt is Sylvie Coulon, een strenge maar rechtvaardige Française.
In Brussel hadden de vier boeren en één consultant eerder een versie besproken met Sylvie Coulon. Ze was toen erg enthousiast en blij met het lopende project.

Jubileumboek

Het ‘jubileumboek’ loopt nog steeds. Deze keer bracht het mij en twee mensen van Dutch Cuisine bij de wethouder van Gouda. Laat nou net vlak voor die afspraak het college van burgemeester en wethouders van Gouda vallen, dus weer geen wethouder. Gelukkig loopt het nu langs ambtelijke lijnen. Goed gesprek gehad met een goeie ambtenaar. We houden vol.

Logo Kaas van de Boerderij

Frank Krooder van het Centraal Promotiepunt werkt gestaag aan het logo voor Kaas van de Boerderij. Met Tamara en Cees ging ik langs en we wachten in spanning af wat hij er van maakt na ons commentaar. Als de ontwerpen er zijn, neemt het BBZ-bestuur zo spoedig mogelijk een besluit.

Brainstorm nieuw promotieprogramma

De promotiecommissie heeft een brainstorm georganiseerd voor het nieuwe promotieprogramma. Er waren ongeveer tien boeren, en we kwamen tot goede inzichten. Vooral eendracht en gezamenlijk optrekken waren hoofdpunten. José en Arie werken het uit tot een briefing, en dan kunnen verschillende communicatiebureaus offerte doen. Het beviel iedereen heel goed om met zoveel mensen eens te sparren over de promotie.

Zelfkazer en secretaris

Helaas miste ik tot mijn grote spijt een deadline voor De Zelfkazer door mijn vakantie. Even niet goed opgelet. Maar gelukkig blijkt Henk ten Have ook een goeie columnist!
De vertrouwenscommissie van het bestuur heeft gesprekken gevoerd met kandidaten voor de vacature van secretaris van de bond. Ik kan er nog niets over zeggen, maar we werken er hard aan om snel de vacature te vervullen.

Reacties zijn gesloten.