Bericht van de BBZ-voorzitter

Er zijn weer vier boeren en boerinnen langsgeweest bij het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland, en we vorderen gestaag. Mogelijk dat in het najaar een commissie een besluit neemt over ‘Boerenkaas maken’ als immaterieel erfgoed.

Studieclub Zuivel

De studieclub Zuivel heeft zich in twee bijeenkomsten opgesplitst, en de zuidelijke bijeenkomst is geweest, de noordelijke volgt deze week. Interessant om zuivelaars eens te horen, er spelen verschillende zaken. Het keurmerk Echte Boerderijzuivel wordt nu gebruikt door Westland Kaas op gethermiseerde kaas. Als het goed is ligt het in de supermarkt.
Ook kunnen we iets doen met het beschermen van (boeren)karnemelk, privaat of via GTS. Of dat boerderijzuivel ongestandaardiseerd is, dat kunnen we meenemen in promotie. Ook was er een ijsboerin, de ijsvlaktes zijn binnen de bond nog niet ontgonnen, daar was zeker animo voor.
De verslagen van de studieclubs gaan naar het bestuur, en het bestuur gaat er verder mee aan de slag.

Kleine coöperaties en In2Food

Henk van Bochove van De Graafstroom kwam langs om te buurten. Ik ben daar ook op bezoek geweest. Kleine coöperaties lijken nog het meest op boerderijzuivelproducenten, het is goed om goed contact te houden.
Ook In2food (voorheen Centrale Aankoop) kwam langs. Ze zijn sponsor van de Cum Laude en zijn geïnteresseerd in de bond en haar leden. Ze willen wel wat doen met de studieclubs.

Brussel

Ik moest een korte lezing houden in Brussel, vanuit de Gelderse Vallei, voor het Huis der Provinciën. Maar de belangen van de BBZ kon ik mooi meteen noemen. Op de haringparty erna, kwam ik de hoge Europese ambtenaar tegen die ook op ons congres was in Gouda. Het bleek dat hij een extra controle had gestuurd, vanuit Europa, op de Nederlandse overheid, over handhaving in Boerenkaas. Helaas zijn wij als bond daar niet in betrokken geweest (eind 2015), zodat de Nederlandse overheid keurig door die controle is gekomen. Dat vond de hoge ambtenaar jammer. Hij snapt nu waar het gat zit. Volgende keer beter.

Jubileumboek, secretariaat en nieuw promotieprogramma

Het ‘jubileumboekproject’ loopt ook nog steeds. Nog geen resultaat. Mocht het wat worden, dan horen jullie het.
Sollicitatiegesprekken met kandidaten voor het secretariaat van de bond zijn op 3 augustus. Op 7 september is er weer bestuursvergadering.
Op 13 augustus is er een brainstorm voor het nieuwe promotieprogramma van 12.00 tot 15.00 in Zoeterwoude. Wie mee wil praten is van harte welkom.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.