Bericht van de BBZ-voorzitter

De Commissie Nijpels mocht ik hoogstpersoonlijk adviseren. Mijn advies was om onderscheid te maken tussen voedselveiligheid en voedselauthenticiteit, want dat zijn twee dingen. Met als mooi voorbeeld van voedselauthenticiteit de Boerenkaas, Kaas van de boerderij en Boerderijzuivel.

Banderol en promotie

Ook ben ik langs geweest bij het Centraal Promotiepunt van Frank Krooder. Hij wilde graag een banderol ontwikkelen voor Kaas van de boerderij en dat gaat nu gebeuren. Het bestuur heeft ermee ingestemd.
Met de promotiecommissie en leden gaan we brainstormen om te kijken wat we precies willen met promotie in de toekomst, nu het EU-programma afloopt. Er kunnen nog mensen meedoen, dus meld je gerust aan bij de voorzitter (06 123 62 806) als je erbij wilt zijn. Het is op 13 juli. Wel in de drukke tijd, maar we moeten ermee aan de slag, natuurlijk.

Erfgoed, LTO-vakgroep en jubileumboek

Samen met het Kennisinstituut Immaterieel Erfgoed Nederland in Culemborg zijn we bezig om ‘Boerenkaas maken’ op de Nederlandse lijst te krijgen voor immaterieel erfgoed. Dit is verbonden met de Unesco-wereldlijst. Er was al een mooi erfgoedplan geschreven, maar dat was niet goed, want boeren moeten het zelf schrijven. Geeft niet als er spelvouten in staan. Met vier boeren gaan we dit nu doen. Wordt vervolgd.
De vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland heeft vergaderd, daar zit de voorzitter van de BBZ als adviseur bij.
Het ‘jubileumboek’ heeft ook weer vergaderd. Het lijkt een gebed zonder eind, maar Mattmo gaat nu naar alle waarschijnlijkheid voor 15.000 euro (niet van ons) een bidbook schrijven om in het Groene Hart aan financiering te komen. Als het resultaat oplevert, hoort u het zeker.

GTS-groep, kaasdagcommissies en keurmeesters

De GTS-groep heeft vergaderd, daar mocht ik toehoren, en ze willen ons Dossier X voortvarend aanpakken. Wordt vervolgd.
De kaasdagcommissies waren bijeen in Waarder. Alle keuringen worden weer goed georganiseerd en dat hebben we besproken. In Leiden was er een akkefietje met de categorie-indeling. Dat is nu zo opgelost dat er twee categorieën komen (Boerenkaas en Kaas van de boerderij) met twee winnaars, en daarna gaan alle boeren zelf de top 3 van beide categorieën proeven om te kijken of je verschil proeft.
Ook de keurmeesters vergaderden in Waarder. De drie nieuwe keurmeesters waren enthousiast.

Broodje Gezond en natuurlijk kapitaal

In de aflevering over boter en margarine van het televisieprogramma Broodje Gezond heb ik reclame gemaakt voor de Boeren Leidse Boter en meteen ook de Boeren Leidse met Sleutels genoemd, hopelijk nemen ze het mee in de uitzending – wanneer die is, weet ik niet.
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een rapport uitgebracht over ‘natuurlijk kapitaal’. Daarin zijn Boerenkaas, Kaas van de boerderij en Boerderijzuivel ook opgenomen, omdat ons bedrijf hierover werd geïnterviewd. Hopelijk gaan ze bij EZ nu nadenken over Boerenkaas en Kaas van de boerderij en Boerderijzuivel als ‘natuurlijk kapitaal’. Jan Dirk en ik mochten ook een pitch geven tegenover 240 ambtenaren en adviseurs, hopelijk helpt het.

Afscheid van Willem

De Cum Laude-commissie, de promotieadviescommissie en het BBZ-bestuur hebben ook vergaderd. Het bestuur was helemaal in Barchem (Achterhoek) voor een heel gezellige bijeenkomst om afscheid te nemen van Willem. Onze trouwe secretaris gaat stoppen, na 6,5 jaar zorgen voor de bond. Dank, Willem, voor je enthousiasme en inzet voor onze sector.

Reacties zijn gesloten.