Bericht van de BBZ-voorzitter

Op het moment dat deze digitale nieuwsbrief in jullie mailbox verschijnt, komt het bestuur van de BBZ bijeen. Met gepaste afstand nemen we de ontwikkelingen door over het herzien van de Hygiënecode boerderijzuivelbereiding. Door de toezichthouders NVWA/COKZ is de BBZ een aantal jaren geleden op de vingers getikt dat deze code gedateerd is en nodig moet worden herzien.

De Hygiënecode boerderijzuivelbereiding is niets anders dan een plan van aanpak: hierin staan regels opgesteld waaraan wij als boerderijzuivelbereiders moeten voldoen. Wet- en regelgeving op Europees niveau, maar ook handvaten worden vermeld in het handboek. Het is de taak van de BBZ, in samenspraak met twee adviseurs (die de sector een warm hart toedragen), om de code werkbaar te houden.

Toch ontkomen we niet aan strengere regels, er wordt steeds meer op ons gelet en er kan op steeds meer zaken worden onderzocht. Dan is het wel weer goed en leerzaam dat wij als bestuur erg nauw betrokken worden bij dit moeilijke onderwerp. Als ik naar mezelf kijk, durf ik eerlijk te zeggen dat ik het liefst helemaal niets laat onderzoeken en nergens aan meedoe. Tótdat er iets echt fout gaat, dan is de ramp niet te overzien.

Elke ondernemer is verantwoordelijk voor zijn eigen onderneming, maar moet ook verantwoording nemen voor de hele sector. Boerderijzuivel heeft een positief imago en dat moet ook zo blijven. Het bestuur van de BBZ heeft hier een zware taak die niet kan en mag worden onderschat. Wij worden er door de toezichthouders op aangesproken dat het altijd nog beter kan. Ons wordt de vraag gesteld: hoe maken we de boeren bewust dat het voedsel ook véilig is?

Hierover hebben we al een aantal sessies gehouden, en als ik het dan allemaal op de terugweg in de auto nog een keer overdenk, kom ik tot de conclusie dat eigenlijk elke zuivelproducent eens een paar jaar in het bestuur van de BBZ zou moeten zitten om met de neus op de feiten te worden gedrukt.

Nu moet ik opschieten, anders kom ik te laat en loop ik achter de feiten aan.

Theo Dekker, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.