Bericht van de BBZ-voorzitter

Met een machteloos gevoel loop ik over mijn eigen bedrijf. Ondanks dat we de MKZ-crisis,
de financiële crisis en daarna de Q-koortscrisis hebben overleefd, voelt de coronacrisis erg hard aan. Even geen gedachten bij fosfaat, stikstof en de geitenstop. Nee, ook ik maak me
zorgen over dit onbekende, onderschatte virus dat vele mensen ziek maakt. Het is dichterbij dan je denkt. Vooral de wetenschap dat je naaste familie, vrienden en alle dierbaren om je heen besmet kunnen raken, maakt je als persoon kwetsbaarder dan ooit.

Anders dan voornoemde periodes van tegenspoed, is dat deze crisis iedereen raakt, de totale samenleving is ontwricht. Het sociale leven staat onder druk doordat mensen niet mogen wat ze graag willen. Er zijn maatregelen genomen om het virus niet verder te verspreiden. Dit heeft enorme gevolgen voor ons als mens én als ondernemers. Wij als zelfzuivelaars willen graag ondernemer genoemd worden en zullen moeten dealen met allerlei maatregelen die opgelegd zijn.
Dan zie en merk je meteen de diversiteit onder de leden van de BBZ: er is er niet een die dezelfde bedrijfsvoering voert als de ander. Bedrijven die aan de horeca en/of toeristenbranche leveren en bedrijven met een zorgtaak en/of rondleidingen voelen dit direct in hun portemonnee. Ook voor bedrijven die kaas maken voor de handel breken onzekere tijden aan, de export ligt bijna stil en de voorraden kunnen daardoor op gaan lopen.

Het BBZ-bestuur pleit ook voor een noodmaatregel: stem goed af met je handelaar waar vraag naar is. Niet simpelweg door blijven produceren totdat zo direct alle pakhuizen vol liggen, waar we over pakweg een half jaar of zelfs een jaar nog mee worden geconfronteerd. Het zou mooi zijn als iedereen hier zich goed bewust van is. Het advies op dit moment is om indien mogelijk zoveel mogelijk melk te leveren om zo de druk op de boerenkaasmarkt te verlagen. Wij hopen dat u dit in goed overleg met elkaar kunt afstemmen. Kortom, produceer waar vraag naar is en niet meer om de prijs erop te houden.

Cum Laude en Multifunctionele landbouw

Ondanks dat de uitreiking van de Cum Laude Awards een heel ander verloop kreeg dan
verwacht, kunnen we toch tevreden zijn met de resultaten. Wij hopen dat iedereen hier weer genoeg gebruik van gaat maken om de producten te promoten. Er zijn verschillende
campagnes gaande die er stuk voor stuk erg professioneel uitzien.

Het BBZ-bestuur heeft afgelopen tijd intensief contact gehad met LTO-afdeling Multifunctionele landbouw. Ook wij als zelfzuivelaars vallen onder die groep ondernemers, van wie een deel van het inkomen komt uit een tweede tak op het bedrijf. Als er meer nieuws over dit onderwerp bekend wordt, laten we dit in een mail aan de leden weten.

Storm gaat weer liggen

Het zijn rare tijden, bij elkaar komen doen we niet. We vergaderen via het beeldscherm van de computer, we blijven in de lucht. Mochten er leden zijn die behoefte hebben aan een praatje, dan kunnen ze altijd een van onze bestuursleden bellen. Hoe dit allemaal gaat aflopen, dat weet ik ook niet, maar ook deze storm gaat weer liggen. Al is het nog zo donker, het wordt altijd weer licht! Sterkte in deze onzekere tijd.

Theo Dekker, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.