Bericht van de BBZ-voorzitter

December is altijd een maand om terug te blikken. Dit jaar sluiten we zelfs een decennium af. Over een paar weken leven we gewoon in 2020. Wat is er de afgelopen tien jaar bereikt in de melkveehouderij?

De hele sector leefde toe naar de datum dat de quotering zou gaan verdwijnen; bevrijdingsdag, werd er geroepen. ‘Kom maar op met die melk’, riepen de melkverwerkers. Mijn generatie groeide op met het melkquotum en stelde daar haar bedrijf op in. Er was prima mee te werken, omdat je wist waar je aan toe was. Tijdens de afrondende fase was een zekere Tjeerd de Groot een belangrijke man bij de NZO. Wat was het toch een prachtige kans voor die man geweest om zich toen in te zetten voor beheersing van de melkplas die er in korte tijd ontstond na de afschaffing van het quotum. Fosfaatrechten moesten er komen, en heden ten dage is er nog steeds veel onduidelijkheid over dit systeem. Voorts is er op dit moment een complete ramp gaande omdat de natuur beter beschermd dient te worden. Nederland heeft te maken met een heuse stikstofcrisis. Ons kleine landje dat bekendstaat om zijn innovaties op agrarisch gebied heeft zijn boerenverstand verloren.

Als zelfzuivelaars kunnen we tevreden terugkijken op de afgelopen jaren, maar we zullen ook met de tijd mee moeten gaan. Fabrieken zitten ook niet stil en willen maar al te graag meeliften op het nog steeds positieve imago van de boer.
Zie het maar als uitdaging om van bedreigingen een kans te maken. Dat kunnen wij als zelfzuivelaars maar al te goed. We zijn niet op ons mondje gevallen en slaan ons er wel doorheen. Gewoon aan het werk gaan is het beste medicijn tegen al die onzinnige wet- en regelgeving.

Vanaf deze plaats wil ik jullie heel veel voorspoed wensen voor het komende jaar. Vier het leven met de dierbaren om je heen, geniet van de kleine dingen en blijf scherp! Dat ga ik ook proberen, want er gaat nog genoeg op ons afkomen in de aankomende tijd!

Theo Dekker, plv. voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.