Bericht van de BBZ-voorzitter

Zo midden in de groots opgezette reclamecampagne, waarin de Cum Laude-kazen worden aangeprezen, komt bij mij het bericht binnen dat de kaasnotering 10 cent is gezakt. Dat komt hard aan, omdat ik weet hoeveel tijd, energie en promotiegeld de BBZ in de Cum Laude-campagne heeft gestoken en dat dit effect lijkt te hebben.

Er wordt van ons als boer verwacht dat we ondernemend zijn. We willen ook ondernemer genoemd worden, maar als het erop aan komt, worden de regels door andere partijen opgesteld en dan kan het ondernemen knap lastig worden. Regels die opgesteld worden door instanties, waar mensen werken die nog nooit een koe hebben gemolken.

We blijven strijden om de kaas en zuivel gemaakt op de boerderij te promoten! Ook blijven we scherp naar de overheid om de onvrede over de fosfaatwetgeving rondom de zelfzuivelaars bespreekbaar te maken. Een aantal bestuursleden van de BBZ probeert dit probleem bij de juiste personen te krijgen, die hier dan weer invloed op kunnen uitoefenen bij de minister, om een gelijk speelveld te bereiken in de fosfaatwetgeving.

Alsmaar stijgende kosten en een dalende opbrengstprijs; ja, daar kan ik ontzettend kwaad over worden. We zullen als ondernemers nog harder voor ons eigen bestaan moeten vechten. Kwaadheid slaat om in teleurstelling en hoofdpijn … zal ik dan toch het verkeerde beroep hebben gekozen?

Zijn er geen leuke dingen te vermelden, zul je je afvragen? Jawel op het Branche-Event op 1 april heeft een aantal bestuursleden de kazen van de categoriewinnaars mogen promoten.
Toch overheerst bij mij op dit moment de teleurstelling …

Theo Dekker, plv. voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.