Bericht van de BBZ-voorzitter

Deze maand was een rustige vergadermaand, maar de locatie van de Cum Laude werd afgebeld. Dus we gaan nu niet in de Gouwekerk zitten, maar we gaan gewoon weer naar Fort Wierickerschans. De Cum Laude Commissie kon gelukkig snel schakelen. De Zelfkazer is nu naar de drukker, daarin wordt nog een derde locatie genoemd, maar die is dus onjuist. Het wordt Fort Wierickerschans in Bodegraven.

Vergaderingen

De redactiecommissie van De Zelfkazer heeft vergaderd, met een gast-redactielid: Theo Dekker. Als je zelf een keer gast-lid wilt zijn, omdat je ideeën hebt voor de redactie, laat dat dan gerust weten.
De commissie Cum Laude heeft vergaderd. En de borrel van de NZO was in Den Haag. De hele Nederlandse zuivellobby liep er rond, dus de BBZ was ook aanwezig met twee man sterk.
Het BBZ-bestuur heeft ook vergaderd. De studieclub zachte kaas is op 18 januari afgelast in verband met de storm. De bijeenkomst is verschoven naar 8 maart. Mocht je nog mee willen doen, dan kan dat.

FACE

Het FACE-bestuur heeft ook vergaderd, in Madrid. Er draait een nieuw project om lespakketten te ontwikkelen rondom de nieuwe hygiënecode. Dit loopt goed. Ook zijn de problemen met de statuten opgelost, dit loopt ook. En de lobby in Brussel loopt ook goed. De werkgroepen draaien ook lekker, waaronder de werkgroep marketing en promotie. Hier valt ook bescherming onder, de GTS voor karnemelk is nog geen gelopen race. Daar wordt aan gewerkt.

Beurs in Houten

Het Vakcentrum heeft een brainstorm gehouden over de beurs in Houten. Het leverde nieuwe gezichtspunten op die meegenomen worden. Er zit veel dynamiek in deze beurs.

Reacties zijn gesloten.