Bericht van de BBZ-voorzitter

De gastronomiebeurs was op 6 en 7 november. Christine Wipfler en Marijke van Middelaar hebben dit georganiseerd en ook anderen geregeld voor in de stand. Dit jaar ging ook het DB (Dagelijks Bestuur) even kijken en enkele anderen uit de promotiecommissie. We vonden het zinvol om er te staan. Er komt heel chic publiek, eigenaren van de betere restaurants. We kunnen nog beter profileren als lokale zuivel en ook met een kaart aangeven waar boerderijen zitten. Bezoekers kunnen dan kijken wat er bij hun in de buurt zit. Beurzen ondersteunen is een taak van de promotiecommissie.

Najaarskeuringen

Er waren nog vier najaarskeuringen deze maand. Dat waren Alblasserwaard, Zuid Nederland, Hart van Holland en Noord Holland. In De Zelfkazer nummer 6 verschijnt een impressie. In Zuid Nederland werd zuivel gekeurd met de nieuwe puntentelling voor zuivel en zachte kaas en in Noord Holland was een prachtig optreden met de Syrische kaasmaker Majd Doghmosh. Al met al hebben we weer veel lokale media bereikt.
Het bestuur heeft vergaderd en het DB heeft de Cum Laudes geëvalueerd met enkelen van de Cum Laude-commissie.

Gesprek met NVWA

Met de lobbygroep is er een gesprek gevoerd met de NVWA. De NVWA had ons uitgenodigd om te praten over een rapport dat zij heeft uitgegeven. Het rapport heet: ‘Integrale ketenanalyse zuivel’. We hebben onder andere aangegeven dat boeren met alleen een melktap geen leden zijn van de BBZ, en dat zij weinig kennis hebben van de risico’s. Boeren die zelfzuivelen (lees: leden van de BBZ) melken over het algemeen schoner. De BBZ heeft zijn standpunt gedeeld dat er een meldplicht moet komen voor melktaps, zodat de NVWA die een beetje in de gaten kan houden.
Consumenten die melk drinken uit een melktap willen over het algemeen deze melk juist niet koken. Dus de discussie over bordjes dat je moet koken, staat buiten de realiteit. Ook hebben we aangegeven dat áls consumenten deze melk willen drinken, bottelen dan vele malen veiliger is.
We hebben ook te kennen gegeven dat er wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat rauwe melk astma, allergie en hooikoorts bij kinderen kan voorkomen. Dus consumenten die rauwe melk willen drinken zijn niet alleen bijgelovig. Een rapport hierover is betaald door het innovatienetwerk van EZ.
Verder hebben we gezegd dat we heel blij waren met de uitnodiging om langs te komen bij de NVWA om onze standpunten te delen.

Presentatie hygiënecode in Europees Parlement

De nieuwe Europese Hygiënecode is door het FACE-netwerk (waarvan de BBZ het Nederlandse lid is) gepresenteerd in de commissie Agri van het Europees Parlement. Dit parlement was enorm lovend over zelfzuivelende boeren en hun nieuwe Europese code. In De Zelfkazer nr. 6 een verslag.

Opening onderzoekscentrum CSK

CSK heeft een nieuw onderzoekscentrum geopend in Wageningen. De opening was erg leuk van opzet: er werden kleine workshops gegeven rondom smaak. Remco Kort, de hoogleraar ‘Microbemens interacties’ legde uit dat het eten van gefermenteerd voedsel mogelijk een rol speelt bij onze gezondheid. Toch jammer dat we microben voornamelijk zien als veroorzakers van ziekte en bederf. Erg interessante middag en een heel mooi gebouw met veel hout.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.