Bericht van de BBZ-voorzitter

De najaarskeuringen lopen lekker, steeds weer interessant om leden te ontmoeten. Vanwege het werk in de gemeenteraad lukt het mij niet altijd om te komen, maar dan nemen andere bestuursleden ‘het praatje van de bond’ over. Het bestuur loopt als een geoliede machine.

Hygiënecode

De klankbord groep Hygiënecode werkt gestaag verder. We gaan nu met een enquête aan de gang over de huidige code bij de gebruikers. Dat moet van de NVWA. We zijn al in gesprek met de NVWA, omdat die een rapport heeft uitgebracht over de risico’s in de zuivelketen. De NVWA wil daarover met de BBZ in gesprek. Tegelijkertijd is er een congres in Brussel over de nieuwe Europese hygiënecode, georganiseerd door FACE, het Europese netwerk van boerderijzuivelbereiders. FACE doet enorm goed werk voor ons. De NVWA is ook uitgenodigd voor dit congres, en ook ambtenaren van EZ.

Kaas is gestremde melk

FACE zit ook in twee Europese burgercommissies. De Europese Commissie is op allerlei manieren in gesprek met burgers. Eentje heet ‘Burgergespreksgroep Melk’ (Civil Dialog Group Milk). Hier zitten natuurlijk geen burgers in, maar door de wol geverfde lobbyisten van de landbouw en de zuivelindustrie. En iemand van FACE, de boerenzuivelaars: in dit geval ben ik dat.
Tijdens de vergadering bleek dat de zuivelindustrie de definitie van kaas wil wijzigen. ‘Vroeger’ was kaas altijd gestremde melk, maar tegenwoordig kan het vet en eiwit zijn dat op wat voor manier dan ook bij elkaar gehouden wordt. Mag het dan kaas heten? Die discussie gaan we voeren in Europa. FACE gaat een standpunt schrijven, dat kaas gestremde melk is en anders niet. Dit komt ook in het BBZ-bestuur terug, om de mening van Nederland hierover op te halen.
Erg leuk werk al met al, en een enerverende vergadering.

FACE-congres

Met FACE had ik ook een Skype-vergadering, om de ledenvergadering voor te bereiden. De ledenvergadering was tijdens de driedaagse van FACE, dit jaar in Graz, Oostenrijk. Het was heel erg leuk, er is dan een excursie, een ledenvergadering en een congres. Drie dagen feest, en erg gezellig. Ik had alleen tijd voor de ledenvergadering, helaas, dus ik was er maar één dag. Ik hoop dat BBZ-leden de FACE-bijeenkomst volgend jaar gaan bezoeken, want het is echt heel leuk.

Cum Laude

Het dagelijks bestuur is alweer bezig met de volgende Cum Laude in maart. In gesprek met gemeente Gouda en ook kijken we of we iets kunnen doen met die schitterende verzameling ingezonden kazen voor de Cum Laude. Zoveel pracht bij elkaar, daar moet je toch iets mee doen? Wordt vervolgd.

Dubbele controle

Met stichting Weidegang en Qlip heb ik een gesprek gehad over dubbele certificering. Gaat goed komen, ze denken erg goed mee, ook al konden ze voor het lopende jaar helaas niets doen.

Bestuursvergadering

Het dagelijks bestuur heeft ook vergaderd. Dat zijn de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester en de beleidssecretaris, respectievelijk Irene, Cees, Jeantine en Jacob. We bereiden dan de bestuursvergadering goed voor, en die loopt dan als een trein.

Het was weer een mooie maand, die Oktober Boerenkaasmaand.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.