Bericht van de BBZ-voorzitter

Het keuringsseizoen is weer in volle gang, en dat is altijd erg gezellig. Dit keer werd er ook een keuring van schapenkaas en -zuivel gehouden en kon mooi de nieuwe puntentelling uitgeprobeerd worden met boeren erbij. Dat ging goed en was geslaagd. De verse schapenkaas bleek een goed product voor een BOBje; met echt Fries roggebrood en een beetje peper en zout, daar rijden mensen voor om.

Extra ledenvergadering

Ook is er een extra ledenvergadering gehouden in Waarder. De begroting is vastgesteld, ietwat verlaat voor 2017, en meteen ook voor 2018. Ook is de nieuwe contributieregeling vastgesteld. Iedereen gaat een klein beetje minder betalen, dus niemand was tegen.

Cheese

Ik was op eigen gelegenheid op Cheese in Bra, het Slow Food-event over kaas in Italië. Er was een conferentie over de BOB/GTS/BGA-regeling. Er zijn klachten over de regeling: die zou te veel worden gebruikt door de industrie in plaats van ambachtelijke bereiders, en ook  de handhaving zou niet goed zijn.
Ook was er een conferentie over natuurlijke zuursels, zeer inspirerend. En er was heel veel kaas te proeven, natuurlijk. Betty Koster van l’Amuse had ‘de’ Nederlandse stand, en ook de Boeren Leyden Traditioneel was aanwezig. De Boeren Goudse Oplegkaas was er mogelijk ook, maar Bra is zo groot, ik ben ze niet tegengekomen deze keer. Het is elke twee jaar werkelijk een aanrader voor zelfzuivelaars. Er valt enorm veel te zien en te leren.

Cum Laude

Eind september vond de Cum Laude Awards Zuivel en Zachte kaas plaats en dit verliep naar tevredenheid van veel leden. We kregen leuke reacties. In De Zelfkazer staat een verslag. De combinatie met de Vakbeurs Foodspecialiteiten beviel ook goed. We gaan evalueren en kijken dan hoe we het volgend jaar doen. Input is welkom.

Hygiënecode

De klankbordgroep Hygiënecode vordert gestaag met haar werkzaamheden. We voeren gesprekken en komen er binnenkort op terug.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.