Bericht van de BBZ-voorzitter

De commissie zuivel en zachte kaas is voor het eerst bij elkaar geweest. We hebben het project voor een puntentelling voor zuivel en zachte kaas besproken. Het loopt goed. Ook hebben we vooruitgekeken naar de Cum Laude Awards zuivel en zachte kaas. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid met vereende krachten ook lukken. Op 25 september de keuring en op de foodspecialiteitenbeurs in Houten, 26 en 27 september, de uitstalling. De prijsuitreiking is op 26 september.

ALV

Het bestuur heeft vergaderd en de begroting en contributieregeling voor de ALV van 6 september rondgekregen. Komt allen, het gaat over uw eigen boerengeld. Toen het productschap het nog hief, had u geen inspraak, nu wel. We hopen op 6 september ook iets te kunnen zeggen over de btw-problematiek rond het oude promotieprogramma. Alles is nog onzeker, maar er is ook hoop.

Dossier Boerenkaas

Ook het jaarlijkse bezoek aan het COKZ heeft plaatsgevonden. Handhaving op het dossier Boerenkaas loopt steeds beter. De fingerprint wordt nu eerst ingezet als hulpmiddel om het grijze gebied in de fluorofos te dichten. De fenolmethode wordt aan de kant gezet. Er wordt nog geen gebruikt gemaakt van de nieuw Europese regeling om winsten die gemaakt zijn met verkeerde caseïnemerken te vorderen als boete.
Claims dat producten van rauwe melk gemaakt zijn, anders dan Boerenkaas, kunnen ook gemeld worden bij het COKZ.
Dat gethermiseerde kaas geen Gouds mag heten (moet gepasteuriseerd zijn volgens Regeling Dierlijke Producten, uitzondering is Goudse GTS Boerenkaas) moeten we aankaarten binnen EZ. Daar gaat het COKZ niet over. Helaas reageert EZ nooit zo druk.

Vakantie, De Zelfkazer en najaarskeuringen

Verder stond juli in het teken van vakantie, is er weer een mooi nummer van De Zelfkazer naar de drukker gegaan en hebben secretaris en voorzitter overleg gehad over lopende zaken. De najaarskeuringen op markten zijn begonnen (Woerden, VEBO komt er aan) en we gaan hard aan het werk voor de Cum Laude Awards zachte kaas en zuivel.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.