Bericht van de BBZ-voorzitter

Met LTO had ik overleg over een project in het Groene Hart. Dit werd eindelijk concreet, zij hebben ervaring met het schrijven van projecten en dat is zeer bruikbaar. In het bestuur besproken, voorlopig aan doorwerken en als er een voorstel is, besluit het bestuur erover.

Verder was het Vakcentrum jarig, het was het achtste lustrum. Er waren vooral supermarkteigenaren, want voor hen werkt het Vakcentrum ook. Onder leiding van Jort Kelder ontstond een inspirerende middag. Supermarkten hebben net als boeren bij sommige mensen een slechte naam. Op mij maakten ze veel indruk: erg sociale en bewogen mensen met veel passie voor hun vak.

Toekomstvisie, HAS Den Bosch en ZLTO

Het COKZ en de NVWA werken samen aan een toekomstvisie, en hiervoor werd de BBZ uitgenodigd voor een workshop. De eigenzinnige belangen van de  boerderijzuivel konden we mooi overbrengen.
Gerlinde van Santen van de HAS Den Bosch is zuiveltechnoloog. Zij doet advieswerk (Kennistransfer) en verzorgt cursussen. Ik had een kennismakingsgesprek met haar. Ze kijkt met de ZLTO naar boeren die willen beginnen met zuivelen, en we kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen in de Dutch Agri Food Week. Misschien is een stagiaire van de HAS bij BBZ ook nog een optie.

De Zelfkazer en FACE

De Zelfkazer ging naar de drukker. Altijd leuk. FACE hield een skypevergadering over een eventuele statutenwijziging. Ik moest die leiden, en Europese boeren gestructureerd laten vergaderen bleek nog lastiger dan Nederlandse boeren niet door elkaar laten praten. Maar we kwamen er wel verder mee.

Belangrijke BBZ-commissies

Daarnaast hebben de klankbordgroep Hygiënecode en de Promotiecommissie vergaderd. Dit zijn twee belangrijke commissies van de BBZ waarin we spijkers met koppen moesten slaan.
De klankbordgroep adviseert het bestuur om met de Europese code als basis een herziening te maken voor de Nederlandse code. De Promotiecommissie heeft een begroting geadviseerd voor het promotieprogramma. Het bestuur heeft vergaderd op 1 juni en beide adviezen over genomen.

Uitje en afscheid

Op 2 juni heeft het bestuur haar jaarlijkse uitje gehad en daarbij afscheid genomen van de bestuursleden Theo de Vos en Tamara Spruit. Ook Willem Groot Wassink en Arie Schaap waren aanwezig als oudgedienden. Het was een gezellige en geslaagde middag, met bezoek aan een weidevogelmuseum.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.