Bericht van de BBZ-voorzitter

Afgelopen maand april hebben we de Cum Laude geëvalueerd. We maken een draaiboek voor de volgende keer.
Er ging een editie van De Zelfkazer naar de drukker en de redactiecommissie van De Zelfkazer vergaderde meteen over de nieuwe nummers.
Het bestuur heeft ook vergaderd, met de twee nieuwe bestuursleden voor het eerst erbij. Meteen goeie input, dat kunnen we goed gebruiken.

LTO

Toevallig had ik drie bijeenkomsten met de LTO-voorzitter Marc Calon erbij. LTO Nederland is aan het moderniseren. Als onafhankelijke vereniging van zelfzuivelaars kunnen we kijken waar we kunnen samenwerken en waar we een eigen koers moeten varen.

Groene Hart

Er was weer een Groene Hart-vergadering, en concreet is het helaas niet geworden. Maar deze brainstorm was wel zo vaag, het werd mij bijna te gek. Een aantal mensen praatten met droge ogen en bloedserieus over de boel onder water zetten en cranberry’s telen om de wereld te redden. Gelukkig kon ik aan één tafel het tij keren richting volvette kaasproductie. Zo kwamen we op het Groene Hart-dieet. Nog niet concreet, maar het laat mij nog niet los. Deze lobby voor een project doe ik in mijn eigen tijd, ik hoop dat er een keer een project uitrolt, maar die hoop wordt steeds kleiner.

Mooie maand

Met Jacob heb ik regelmatig overleg, we hebben onder andere de bijeenkomsten voor de kaasdagcommissies en keurmeesters voorbereid.
Het was weer een mooie maand, met redelijk wat gewoon kantoorwerk en een beetje overzicht maken en opruimen.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

 

Reacties zijn gesloten.