Bericht van de BBZ-voorzitter

De hele maand maart stond in het teken van de Cum Laude Awards. Het was een geslaagd evenement dat met vereende krachten is neergezet. We mogen trots zijn op onze mooie club die zo’n feestelijke wedstrijd gezamenlijk kan neerzetten. Ook de sponsors en andere partners die ons geholpen hebben, daar konden we op bouwen. We hebben verschillende media gehaald: De Telegraaf had een mooi artikel en de Volkskrant gaat een eigen proeverij organiseren met Cum Laude-kazen. Lokale kranten waren ook enthousiast. De kinderjury trok veel aandacht, dit was heel professioneel uitgewerkt.
En nu zien hoe alle aandacht zich uit in de verkoop, we zijn benieuwd naar de resultaten.

Vergaderingen en meer

Het FACE-bestuur heeft vergaderd in Barcelona en ons eigen BBZ-bestuur vergaderde in Giessenburg.
Birch Consultants is voor het COKZ en de NVWA een toekomstbeeld aan het schetsen, en we hebben onze input hiervoor geleverd in de vorm van een interview.
Het Branche-Event Foodspecialiteiten is geweest, de maandag voorafgaand aan onze Cum Laude Awards, en de BBZ was hier aanwezig. Een mooi event, waar kaasspeciaalzaken veel aan hebben.
Onze ALV is geweest, de ledenvergadering vroeg het bestuur in het najaar terug te komen met een meer uitgewerkte begroting voor promotie. Dit gaan we doen.
De vergadering van ZuivelNL is ook nog geweest, hier wordt verder gewerkt aan statutenwijziging om in de toekomst mogelijke AVV’s te kunnen doorvoeren. De BBZ is hier geen lid. Wel mogen we toehoren in de Algemene Vergadering.

Reizen

Jaap de Jonge van Jongia kwam langs om te kijken wat hij voor de BBZ kan doen. Hij is leverancier van zuivelapparatuur, en met name thuis in alles wat niet Gouds is, zoals zuivel en zachte kaas. Hij was sponsor van het FACE congres in UK afgelopen jaar, en organiseert onder andere ook reizen.

Groene Hart

Het vergadercircuit van het Groene Hart, waar ik in beland ben, had zijn zoveelste brainstorm en die heette ‘Groene Hart Lab’. Het viel mij op dat er veel mensen waren die vonden dat je wel lisdodde en cranberry’s  kon telen in het Groene Hart, om de bodemdaling tegen te gaan. Gelukkig kon ik in mijn werkgroepje het tij keren en kwamen we op het Groene Hart-dieet, met culinaire eeuwenoude historische wortels. Dat dieet bestaat natuurlijk voornamelijk uit volle zuivel. Volgende keer wil ik alleen nog praten over concrete projecten, mogelijk gaat dat lukken …

Al met al een maand om niet snel te vergeten.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.