Bericht van de BBZ-voorzitter

Begin november was er een bijeenkomst in het Groene Hart met allerlei gemeenten en de provincies over projecten. Het heeft niets concreets opgeleverd, wel weer een paar goeie contacten.

Keuringen en dossiers

In november waren er nog drie keuringen, Hart van Holland, Zuid Nederland en Noord Holland.
Met de nieuwe secretaris Jacob Vreeling heb ik nu regelmatig overleg. Dossiers die we nu samen oppakken zijn de hygiënecode, de GTS-groep, commissie voor Friesland Campina, Wei-gevoerde varkens, eventuele opening statuten voor ambachtelijke bereiders, Cum Laude en zeer belangrijk: gebruik van de term Gouds bij gethermiseerde melk.
Met de studieclubs moeten we nog aan de slag.

José van Gerven en studieclubs

José van Gerven is gestopt als vrijwilliger, ze heeft een nieuw klus aangenomen elders. Tijdens de studieclubmiddag van de ijsbereiders heb ik haar bedankt. Ook langs deze weg wil ik haar nogmaals bedanken voor de inzet voor de bond. De geitenstudieclub, de zuivelstudieclubs en de ijsstudieclub heeft ze goed in gang gezet, dit verdient nu een vervolg. Ook de studieclub zachte kaas heeft aandacht nodig.

IJs

De boeren die ijs bereiden zijn bij elkaar geweest in de Vakschool van Wageningen. Er stonden vier ijsmachines, het IJscentrum zit daar namelijk ook. De VAIJ, Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders, gaf de cursus. De VAIJ  is een vereniging van ijssalons. Met boeren die ijs maken van eigen melk waren ze wat minder bekend. Dus dit was een heel goede samenwerking. Jacques Vos en Willy Rooswinkel brachten de kennis in. Willy draait ook VOC’s, dat zijn VAIJ Ondernemers Clubs; er gaat nu een VOC starten met boeren die ijs maken. We hebben echt heerlijk ijs gemaakt!

Cum Laude

Rond Cum Laude hebben we Jacob projectleider gemaakt. Hij heeft een hele structuur gebouwd, met een projectgroep, een technische werkgroep en een vrijwilligersgroep onder leiding van Arie Schaap. Ook Heldergroen, het nieuwe communicatiebureau, wordt goed betrokken.

Natuurlijk kapitaal

In Den Haag heb ik op een internationale conferentie gesproken over Natuurlijk Kapitaal. Dit is biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, houtwallen en dergelijke. Het ging erover hoe je daar op de markt geld aan kunt verdienen. Met het logo voor Beschermde Geografische Aanduidingen natuurlijk. Ik heb ons dierbare GTS-logo weer even goed onder de aandacht gebracht van beleidsmakers en hoop dat het helpt.

Handelaar

We bezoeken regelmatig een handelaar, dit keer gingen Jacob, Cees en ik naar Zijerveld. Goede besteding van de vrijdagmiddag en alle raakvlakken weer besproken, onder andere Cum Laude.

In december zijn alle keuringen weer geweest en komt er weer een wat rustiger tijd. Lekker werken aan alle dossiers.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.