Bericht van de BBZ-voorzitter

 

De briefing voor de communicatiebureaus is de deur uit. Voor 1 oktober moeten ze reageren en dan neemt het bestuur verdere besluiten.

Poster Oktober Boerenkaasmaand

Onder leiding van het nieuwe bestuurslid Cees Slob is de poster voor de Oktober Boerenkaasmaand rondgekomen, en er komt ook een flyer bij. Bestellen bij het Centraal Promotiepunt.

Kandidaat BBZ-secretaris

De vertrouwenscommissie voor de vacature van de secretaris heeft gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. Daar is een goeie kandidaat uit gerold, op de bestuursvergadering van 14 september neemt het bestuur een definitief besluit over het nieuwe contract, zodat naar alle waarschijnlijkheid de kandidaat op 15 september kan beginnen.

Hygiëne

Het bestuur heeft deze maand vergaderd, en verder was het nog rustig in het vergadercircuit. Met Cees Slob bracht ik een bezoek aan In2food; zij willen graag aan de slag met hygiëne op een informatieavond. Mogelijk kan dit mooi gecombineerd worden met de nieuwe Europese Hygiënecode, maar dat is nog afwachten, daar moet nog veel over vergaderd worden. En terecht, want het is belangrijk.

Kaaskeuringen

De najaarskeuringen zijn van start gegaan. Het begint altijd met de promotionele keuringen, in Woerden, Bodegraven, de Vebo streekmarkt en Hoornaar. We hopen op mooie opkomsten, ook van het publiek op de markten. In de flyer van de Boerenkaasmaand besteden we aandacht aan Hoornaar. Én aan Kaas van de Boerderij, want eendracht is het levensmotto van de Bond. Laten we er een mooi en sportief najaar van maken.

World Food Centrum en staatssecretaris

Ik heb een mooi lijntje gelegd met het World Food Centrum dat in Ede uit de grond wordt gestampt, wie weet kunnen we daar iets met ambachtelijkheid.
En de staatssecretaris stond bij ons op de ‘dam’, wat een eer. Hij weet nu ook wat dé bond is, en we hopen dat het allemaal weer de goeie kant op werkt.

Irene van de Voort, voorzitter Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Reacties zijn gesloten.