Bericht van BBZ-voorzitter

Op 3 juni was de Graskaasdag in Woerden. De BBZ is hiermee verbonden, omdat veel leden actief zijn op de Graskaasdag en optreden in deze culturele traditie. Ze komen met brikken en paarden of trekkers met hun boerenkazen erop, en de boerenkaashandelaren zijn er ook en zij kopen met ouderwets handjeklap. Een eeuwenoude traditie, waarbij zowel handelaren als boeren het bloed van de voorvaderen door de aderen voelen stromen. Het weer was geweldig, niet te heet en niet te nat, en het was weer ouderwets gezellig. Mooie promotie voor de sector.

Cheese Valley en Eucolait

In Gouda had ik een constructief gesprek met de ambtenaren van de Cheese Valley. Ze zijn bezig met een persreis voor buitenlandse pers, samen met het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme). Het NBTC, dat zijn de Holland-marketingmensen, en daarbij mag kaas natuurlijk niet ontbreken. Misschien zijn onze Cum Laude Awards ook interessant voor Cheese Valley. Wordt vervolgd.
Ik ging naar het Eucolait congres in de chique Koepelkerk in Amsterdam. Eucolait is Europese variant van de Gemzu, de branchevereniging van de zuivelhandel. Interessant om te netwerken in het kader van onze notering. Geen bijzonderheden verder.

Fingerprint en voedselauthenticiteit

KB heeft vergaderd en heeft stappen gemaakt met de fingerprint. We gaan zien hoe dit uitpakt.
De NVWA en het COKZ werken samen aan een toekomstvisie en er was weer een workshop om hier input op te leveren. De BBZ heeft voedselauthenticiteit ingebracht als belangrijke issue. Niet alleen ‘Is het veilig?’, maar ‘Is het ook echt’?

FACE-netwerk

Het FACE netwerk had weer een Skype vergadering over statutenwijziging, en twee voorstellen die ongeveer hetzelfde waren, waarbij Frankrijk twee zetels kan krijgen in het bestuur, gingen als advies naar het FACE bestuur.
Op 26 en 27 juni had ik bestuursvergadering van FACE in Barcelona. Het jaarlijkse FACE-congres wordt dit jaar gehouden in Graz (Oostenrijk) van 25 tot en met 27 oktober. Boek gewoon een ticket, want het wordt echt heel erg leuk. Er lopen allerlei dossiers bij FACE, ik zal er eens een mooi artikel over schrijven.

Financiën, Vakcentrum en Geitenstudieclub

De voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en beleidssecretaris Jacob hebben bij elkaar gezeten om te praten over de financiën. Dit was een nieuw soort overleg om bestuursvoorstellen voor te bereiden. Werkt goed, ging nu over begroting 2017-2018 en contributie.
Cees Slob en ik zijn in de bestuursvergadering geweest van het Vakcentrum. Het is goed om contact te hebben met kaasspeciaalzaakeigenaren. We delen veel belangen, kunnen kennis uitwisselen en de Cum Laude Awards verdienen ook samenwerking. Mooie club met bevlogen mensen.
De Geitenstudieclub is ook bij elkaar geweest. Dit is een nieuwe enthousiaste club, waar veel potentie in zit voor mooie kazen.

Reacties zijn gesloten.