BBZ zoekt nieuw bestuurslid

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Iedereen die een bestuursfunctie ambieert kan solliciteren. Wederom zal een vertrouwenscommissie de ingezonden ‘kandi­daten’ vertrouwelijk in de procedure opnemen en de verkozen kandidaat aan het bestuur voorstellen.
Aanmelden met een CV en onderbouwing van ambities kan bij de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders, Theo Dekker, theodekker@kpnmail.nl, 06 201 39 714.

Reacties zijn gesloten.