BBZ inventariseert productiehoeveelheden bij leden

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) is de boerderijzuivelproductie van haar leden aan het inventariseren. De inventarisatie is noodzakelijk omdat de verplichte opgave van de productie is gestopt en de leden op 10 maart 2016 unaniem hebben ingestemd met een specifieke heffing voor de promotie waarvoor gekeken wordt naar de productiehoeveelheid.

De contributienota van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) is opgebouwd vanuit de hoeveelheid boerderijzuivelproductie op een bedrijf, zoals dat geregistreerd stond bij het Productschap Zuivel. Op basis hiervan betaalde men ook jaarlijks de promotiebijdrage aan het productschap. Het Productschap Zuivel is opgeheven per 1 januari 2013 en er is dus ook geen promotiebijdrage meer geheven. Nu ook de quotering van de melk en daarmee de verplichte opgave van de hoeveelheid boerderijzuivelproducten in 2015 is gestopt, kan de BBZ vanaf 2016 geen gebruik meer maken van de actuele gegevens met betrekking tot de productie van boerderijzuivelproducten op een bedrijf.

Productie 2015 melden

Om een correcte contributienota te kunnen sturen, wordt aan de leden gevraagd om de hoeveelheid geproduceerd product in 2015 te melden. Voor de contributie wordt omgerekend naar 9 maanden in 2015 en de promotieheffing 2016 is gebaseerd op de productie in geheel 2015. In de toekomst wordt uitgegaan van een volledig kalenderjaar.
De inventarisatie is noodzakelijk omdat de leden op 10 maart 2016 unaniem hebben ingestemd met een specifieke heffing voor de promotie. Leden ontvangen een brief waarin gevraagd wordt om een bijgaand overzicht ingevuld en ondertekend zo spoedig mogelijk te retourneren.Indien de BBZ vóór 19 juni 2016 geen reactie op de brief heeft ontvangen, gaat zij uit van de cijfers die op de contributienota 2015 zijn gebruikt, met een opslag.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de financiële administratie, Lidia van Leeuwen: l.vleeuwen@boerenkaas.nl of 071 -  58 01 415.

Reacties zijn gesloten.