BBZ in gesprek over fosfaatrechten

Alle veehouders hebben bericht gekregen dat zij voor 1 oktober moesten melden hoeveel melk zij produceren. Dit moest door middel van het melden van het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015, de melkproductie in 2015, het gemiddeld aantal melkkoeien in 2015 en de fosfaatruimte.

Om de fosfaatrechten vast te stellen, wordt de gemiddelde productie per koe berekend uit bovenstaande gegevens. Hier wordt de fosfaatproductie uit berekend.
Het wetsvoorstel voor fosfaatrechten is nog niet door de Tweede Kamer. In de kleine lettertjes van het voorstel staat dat boeren die meer dan 50 procent verwerken, forfaitair op 7.500 liter per koe worden gezet, tenzij zij op 1 oktober hebben gemeld dat zij meer produceren.

In gesprek met ministerie

Maar omdat iedereen moet melden, lijkt het nutteloos dat er ook een forfaitaire norm is. Voor boeren die minder dan 7.500 liter per koe produceren, lijkt het onhandig om te melden­, maar melden is verplicht.
Al met al een zeer onduidelijk verhaal, waarmee de nieuwe secretaris van de bond, Jacob Vreeling, aan de slag gaat. De BBZ gaat erover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken. Zelfverwerkers kunnen ook gewoon bedrijfsspecifiek hun productie vaststellen, er is geen reden om voor hen andere regels te maken.

Reacties zijn gesloten.