Bijdrage Graskaasdag en Boerenkaaskeuring Hoornaar

Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) heeft besloten een financiële bijdrage te leveren aan de jaarlijkse Graskaasdag in Woerden op 4 juni. Tevens heeft de BBZ een bedrag toegezegd voor de Boerenkaaskeuring in Hoornaar. Deze keuring, waar meer dan tienduizend bezoekers komen, wordt gehouden op 1 oktober.

De BBZ kent een regelement waarin wordt beschreven op welke wijze men voor een bijdrage in de organisatie van een evenement in aamerking kan komen. Hebt u ook een activiteit waarin de boerderijzuivelsector op een positieve wijze voor het voetlicht wordt gebracht en denkt u ook voor een bijdrage in aanmerking te komen, vraag dan om nadere informatie en/of toezending van de voorschriften bij BBZ-secretaris Willem Groot Wassink, w.grootwassink@boerderijzuivel.nl.

Foto: Alex de Kuiper

Reacties zijn gesloten.