BBZ bemiddelde in premieaanvraag vroege weidegang

Bij de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) is een vijftal aanmeldingen binnengekomen om in aanmerking te komen voor de premie voor vroege weidegang. Per 1 mei is de aanmeldingsmogelijkheid gesloten. Over de wijze waarop de onafhankelijke controle wordt toegepast is overleg geweest met zowel ZuivelNL als Qlip.

Het aantal aanmeldingen is relatief laag in vergelijking met de aanmeldingen via de NZO. Het totaal aantal aanmeldingen in Nederland is dermate hoog dat wellicht het beschikbare budget wordt overschreden. Mogelijk wordt het beoogde bedrag van 700 euro per bedrijf dan verlaagd.

Geen controlekosten

Met instemming van ZuivelNL zal door Qlip via een steekproef daadwerkelijk onafhankelijke controle plaatsvinden bij de deelnemende bedrijven. Omdat de BBZ hiervoor de opdrachtgever is, en uit hoofde van onze belangenbehartiging voor de sector, wordt dit bedrag niet verrekend met de deelnemers. Voor de BBZ zijn er ook geen verdere kosten aan verbonden.

Reacties zijn gesloten.