Ambachtelijke bereiders opnemen in statuten

De volgende BBZ-ledenvergadering wordt gehouden op 7 maart in Waarder. Leden kunnen dan weer kazen inleveren voor de Cum Laude Awards.

Belangrijk punt op de vergadering is een voorstel voor statutenwijziging. Het bestuur stelt voor om de statuten te openen voor ambachtelijke kaas- en zuivelmakers zonder eigen vee.
De definitie van ambachtelijk bereider bij dit voorstel is een bedrijf dat per melksoort melk inkoopt bij maximaal drie boeren. De gedachte hierachter is dat je dan hetzelfde uitkomt als bij de GTS Boerenkaas. Iemand die Boerenkaas maakt, mag inkopen bij twee andere boeren. Zijn eigen melk erbij maakt drie boeren.
De stukken voor de ALV zijn dertig dagen voor de vergadering verzonden (zoals de statuten voorschrijven bij statutenwijziging), zodat de leden de tijd hebben om hun gedachten hier over te laten gaan.

Foto: Wikimedia

Reacties zijn gesloten.