Afvoeren GMP+ wei: hoe gaat het in z’n werk?

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders krijgt de laatste tijd veel vragen over GMP+wei. Boerderijzuivelbereiders mogen alleen wei van hun bedrijf afvoeren als die gecontroleerd is.

In bijlage 7 van de hygiënecode van 2007 staat precies vermeld aan welke voorwaarden uw wei moet voldoen. Maar hoe gaat het nu in zijn werk? Bij een reguliere controle kan een extra GMP+wei-controle aangevraagd worden vragen bij het COKZ. De controleur zal dit meenemen in zijn verslag. Dit verslag kunt u sturen naar het BBZ-secretariaat: secretariaat@boerderijzuivel.nl, waarna dit op de website van de bond zal worden opgenomen.

Bij het afleveren van de wei is het belangrijk het handelsdocument correct in te vullen. Van welk diersoort de wei afkomstig is, het erkenningsnummer van de zuivelbereider, de aard/methode van de behandeling en een handtekening (op de achterzijde). Mocht u het handelsdocument niet hebben, dan kunt u dat ook aanvragen bij het BBZ-secretariaat.

Reacties zijn gesloten.