Advies BBZ: kaaskeuringen 2020 niet door laten gaan

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders adviseert de kaasdagcommissies om de kaaskeuringen in 2020 niet door te laten gaan vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus.

De verschillende kaasdagcommissies zijn onlangs benaderd door de BBZ over de kaaskeuringen in het najaar. Door de coronamaatregelen wordt het niet gemakkelijker om evenementen te organiseren, als ze al door mogen gaan.

Naar aanleiding van diverse vragen heeft het bestuur van de BBZ ook deze maatregelen en de mogelijkheden van de kaaskeuringen besproken. Het BBZ-bestuur vindt dat grote(re) groepen mensen op dit moment niet zouden moeten samenkomen. De gemiddelde leeftijd van keurmeesters meenemend, de manier van proeven door de keurmeesters, de schrijvers die erbij aanwezig moeten zijn, prijsuitreikingen die extra loop geven. Dit alles brengt het bestuur tot het advies de kaaskeuringen in 2020 niet meer door te laten gaan.

Het BBZ-bestuur begrijpt dat dit voor sommigen een domper zal zijn, omdat er al veel voorbereidend werk is verricht voor de komende kaaskeuring, maar ook omdat de kaaskeuringen een sociaal gebeuren zijn waar zuivelbereiders elkaar kunnen spreken.

Reacties zijn gesloten.