80 BBZ-leden op algemene ledenvergadering

Op 7 maart was de algemene ledenvergadering van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders in Waarder. Er waren ongeveer tachtig leden aanwezig.

De jaarrede was ingedeeld naar de thema’s waar de bond aan werkt: 1. Bescherming, 2. Promotie, 3. Notering, 4. Hygiënecode, 5. Lobby, 6. Studieclubs, 7 Keuringen, 8. De Zelfkazer en 9. Bestuurlijke zaken.
De leden gingen met vragen in op sommige actuele zaken. Aan de bescherming wordt hard gewerkt, ook door de Boerenkaasvereniging. De Promotiecommissie heeft een plan van aanpak dat ook in de ledenvergadering werd gepresenteerd. De Hygiënecode wordt herzien, de lobby op ‘Gouds gethermiseerd’ ligt stil (gethermiseerde kaas mag geen Gouds heten), maar daar gaat in 2018 aan getrokken worden. De studieclubs gaan meer gestructureerd uitnodigen en informatie delen, en De Zelfkazer heeft gasten in zijn redactiecommissie.
Bert van Zeeburg is herkozen als bestuurslid.
De leden stemden niet in met de voorgestelde statutenwijziging om ambachtelijke bereiders ook toe te laten tot de BBZ. De leden vonden het voorstel niet goed afgebakend. In overleg met de leden wordt nu een nieuw voorstel gemaakt.

Reacties zijn gesloten.