30 miljoen euro voor versterking zuivel- en varkenssector

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat bijna 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket inzetten voor verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector. Over de uitwerking hiervan is overeenstemming bereikt met de sectorvertegenwoordigers.

Met extra geld voor weidegang, weidevogelbeheer, betere milieuprestaties en de aanpak van dierziekten wordt ingezet op verdere verduurzaming van de melkveehouderij. Verder wordt fors geïnvesteerd in hoogwaardige mestverwerking voor zowel de melkvee- als varkenshouderij.

Verbeteren en versterken van zuivel- en landbouwsector

Dit schrijft staatssecretaris Van Dam woensdag 3 februari 2016 in een brief aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie heeft de middelen beschikbaar gesteld omdat beide sectoren kampen met grote marktproblemen. Van Dam: “Het geld wordt gebruikt om beide sectoren te verbeteren en te versterken. Zo kan de Nederlandse landbouw zijn concurrentiekracht vergroten door verder in te zetten op duurzaamheid en kwaliteit. Het is belangrijk dat het extra geld nu wordt ingezet voor maatregelen die leiden tot structurele verbeteringen en innovatie in de melkveehouderij en de varkenssector.”

Verduurzaming melkveehouderij

  • Met de zogenoemde Kringloopwijzer brengt de zuivelboer het mineralengebruik en de uitstoot en overschotten van fosfaat en stikstof in beeld. Een efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten en minder uitscheiding van mineralen door dieren. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee van de boer. Om deelname aan de Kringloopwijzer te stimuleren krijgen melkveehouder financiële steun voor de analyse van kuilvoer- en grondmonsters. (€3 miljoen)
  • Melkveehouders krijgen een bijdrage in de kosten voor het bestrijden van de ziekten koeiengriep (IBR), koeiendiarree (BVD) en uierontsteking. Als de koeien gezond zijn, kan het antibioticumgebruik verder omlaag. (€3 miljoen)

Half april in de wei

Boeren die hun koeien al vroeg in de wei laten, krijgen een bonus. Doel is om komende jaren meer koeien in de wei te krijgen (van 70 procent naar 80 procent in 2020). Weidegang is goed voor de koeien, maar ook voor de weidevogels. Door half april de koeien al in de wei te laten (en het land niet te maaien) kunnen weidevogels, zoals de grutto, veilig en ongestoord broeden. Melkveehouders die hun koeien voor het maaien van de eerste snede (ongeveer 15 april) weiden, krijgen hiervoor een bonus van 750 euro per bedrijf.

Weidevogelvriendelijke zuivel

Om andere boeren te helpen ook aan vroege weidegang en bescherming van weidevogels te gaan doen, wordt een kennisproject gestart waarin boeren hun ervaringen delen. De boeren kunnen ook steun krijgen als ze hun weidevogelvriendelijke zuivelproducten als onderscheidende producten op de markt brengen. (Totaal 4 miljoen euro).

Reacties zijn gesloten.