Berichten van Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Bericht van de BBZ-voorzitter

Als ik ’s morgens de deur van de stal opendoe, komt de geur van het hooi me tegemoet. Lees meer ❯

Noteringen onveranderd, afzet blijft goed

De huidige marktsituatie is voor de noteringscommissie geen reden om de noteringen voor augustus te verhogen, maar de stemming is goed. Lees meer ❯

Opleiding keurmeester volgen? Aanmelden vóór 24 augustus

De BBZ organiseert dit jaar opnieuw een opleiding voor keurmeesters zachte kaas en boerderijzuivel. Het gaat hierbij om de keuringsmethode die bij de Cum Laude Awards wordt gehanteerd. Lees meer ❯

Regionale kaaskeuringen 2020

De data van de regionale kaaskeuringen die dit jaar worden gehouden zijn bekend. In onderstaande tabel vindt u daarnaast de bereidingsdata. Lees meer ❯

Oktober Boerenkaasmaand

Er komt wederom een leuke promotieactie voor Oktober Boerenkaasmaand. Lees meer ❯

Online studiemiddag flexibel produceren

Op donderdag 3 september 2020 organiseert de BBZ nogmaals de online studiemiddag over flexibeler produceren. Lees meer ❯

Boerenkaasnoteringen 20 cent hoger, afzet flink gestegen

De noteringscommissie heeft besloten de daling van de notering eerder dit jaar ongedaan te maken en alle noteringen met 20 cent te verhogen. De stemming is goed. Lees meer ❯

Bericht van de BBZ-voorzitter

In deze digitale nieuwsbrief wil ik graag het digitale kaasboek wat nader toelichten. Vele kaasmakers onder ons weten nog prima hoe het oude vertrouwde kaasboek ingevuld diende te worden. De liters melk, de liters aangekochte melk, het eerste opgelegde kaasmerk … Lees meer ❯

GMP+wei

Een aantal van de BBZ-leden is GMP+-gecertificeerd voor de wei die zij produceren. Deze wei voldoet dus aan alle eisen van voedselveiligheid om gebruikt te worden in de diervoeders. Sinds juli 2019 zijn de eisen verscherpt en moet men ook de analyses laten uitvoeren bij een GMP+-geregistreerd laboratorium. Dat kan onder andere via het COKZ of bij Qlip uitgevoerd worden. Lees meer ❯

Oktober Boerenkaasmaand

Het promotieteam van de BBZ is bezig met de voorbereidingen voor een actie tijdens de Oktober Boerenkaasmaand. Er zijn weer leuke, verfrissende ideeën opgedaan in samenwerking met VRHL. Lees meer ❯