Berichten van Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Noteringen met 10 cent gestegen

De noteringscommissie heeft besloten om de noteringen voor december met 10 cent te verhogen. De stemming is goed. Lees meer ❯

Bericht van de BBZ-voorzitter

Afgelopen week was het erg druk hier op de boerderij. Na een spontane actie op Facebook zijn we overrompeld door vele bestellingen in onze webshop. Lees meer ❯

Stand van zaken herziening hygiënecode

In de zomer van 2019 is er gestart met de herziening van de hygiënecode.  De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is tevreden met hoe de herziening tot nu toe verloopt. Lees meer ❯

De Zelfkazer wordt Boer en Zuivel

Op dit moment lees je de allerlaatste nieuwsbrief van De Zelfkazer. Maar niet getreurd, want er komt een gloednieuw vakblad met nieuwsbrief voor in de plaats. Met een nieuwe vormgeving, nieuwe rubrieken én een nieuwe naam. Maak kennis met: Boer en Zuivel! Lees meer ❯

Nieuw bestuurslid gezocht

Na een termijn van drie keer drie jaar zal Bert van Zeeburg het BBZ-bestuur verlaten. Hierdoor is er een vacature ontstaan binnen het bestuur. Lees meer ❯

Cum Laude in 2021?

Gaat Cum Laude Awards 2021 door? De promotiecommissie van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders heeft de laatste tijd diverse ideeën besproken om Cum Laude Awards 2021 te organiseren. Lees meer ❯

Online bijeenkomsten over uitwisselingsplatform

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen kaasmakers, zuivelbereiders en kaasspecialisten staat centraal in het project ‘FACE in itinere’. Denk hierbij aan het aanbieden van en deelnemen aan stages (als student of vrijwilliger) en aan het ontvangen en bezoeken van internationale collega’s. Lees meer ❯

Noteringen gelijk gebleven, afzet lijkt verder gestegen

De noteringscommissie heeft besloten de noteringen voor november ongewijzigd te handhaven. De stemming is onveranderd goed. Lees meer ❯

Bericht van de BBZ-voorzitter

Vanmorgen betrapte ik mezelf erop dat ik al meer dan twee weken het erf niet af ben geweest. Lees meer ❯

Uitslagen onderzoek rauwe melk digitaal verstuurd

Leden van de BBZ die monsters rauwe koemelk insturen voor onderzoek bij Qlip, krijgen de uitslagen per 1 januari 2021 digitaal toegestuurd rechtstreeks van Qlip. Lees meer ❯