Nieuwe naam COKZ

De naam Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel is per 4 november veranderd in Controle Orgaan Kwaliteits Zaken. De afkorting COKZ blijft ongewijzigd.

De naamswijziging werd vorig jaar september aangekondigd bij de opening van het nieuwe kantoor van het COKZ in Leusden. De reden van de naamswijziging is dat het COKZ naast het toezicht op de zuivel ook toezicht houdt op de kwaliteit van eieren en pluimveevlees. De oude naam dekte dus niet meer de lading en daarom is gekozen voor de algemenere naam Controle Orgaan Kwaliteits Zaken.

Reacties zijn gesloten.