Krachten bundelen voor korte ketens

Provincies en het ministerie van LNV gaan hun krachten bundelen voor de korte ketens. Dat meldde minister Schouten van LNV begin oktober. Korte ketens zijn korte verbindingen tussen de boer en de consument, zoals boerderijwinkels.

“We gaan kennis delen, beleid op het gebied van korte ketens op elkaar afstemmen en onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken in de korte keten”, aldus minister Schouten. “De Taskforce Korte Keten wordt de spil. Samen met de provincies sluit LNV een intentieverklaring voor verdere samenwerking in de korte keten met de Taskforce Korte Keten. De provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn trekker van dit traject.”

Advisering over voedselveiligheid

Minister Schouten wil binnen de samenwerking in de korte keten ook zorgen voor advisering op maat van kleinschalig opererende producenten van streekeigen, regio-gebonden producten over voedselveiligheid. Zij zegde dat eerder al toe.

Reacties zijn gesloten.