Meer melkkoeien en -geiten in Nederland

Het aantal melkgeiten is het laatste jaar opnieuw toegenomen en ook kwamen er iets meer melkkoeien bij. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020, meldt het CBS.

Na krimp van de melkveestapel in 2017, 2018 en 2019 is het aantal melkkoeien dit jaar gestegen met 1,0 procent naar 1,6 miljoen; het vrouwelijk jongvee nam met 1,6 procent toe naar 886.000.

Het aantal melkgeiten is dit jaar opnieuw toegenomen. De melkgeitenstapel groeide met 4,3 procent naar 476.000 dieren. Het aantal schapen (melk- en vleesschapen, exclusief lammeren) daalde tegelijkertijd met 5,8 procent naar bijna 550.000.

Reacties zijn gesloten.