Kruidenrijk grasland past goed in verhaal

Kruidenrijk grasland past goed in het verhaal van duurzaam geproduceerde boerderijzuivel. En niet ieder type kruidenrijk grasland hoeft te leiden tot een lagere gras- en melkproductie. Dat zegt Pedro Janssen, onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut, in De Zelfkazer van oktober.

Eigenlijk zijn er twee soorten kruidenrijk grasland, vertelt Janssen. “Er wordt onderscheid gemaakt tussen productief kruidenrijk grasland en extensief kruidenrijk grasland. Ze kunnen elkaar wat overlappen, maar de primaire doelen verschillen. Bij productief kruidenrijk grasland is het primaire doel om een stabiele productie te behalen, terwijl bij extensief kruidenrijk grasland een zo optimaal mogelijke biodiversiteit op nummer één staat en de productie minder belangrijk is. Maar ook productief kruidenrijk grasland kan veel toevoegen aan de biodiversiteit. Het bevat onder andere witte en rode klaver die makkelijk bloeien en waar bijvoorbeeld veel hommels op af komen. En bloeiende smalle weegbree trekt veel bijen aan. Productief kruidenrijk grasland voegt ook ondergronds wat toe; zo zorgt rode klaver voor meer regenwormen.”

Geen verschil in productie

Boeren die deelnemen aan proeven van het Louis Bolk Instituut met kruidenrijk grasland geven aan geen verschil in productie te merken bij de overgang van regulier grasland naar productief kruidenrijk grasland, en dat koeien zelfs meer gaan vreten omdat ze de kruiden heel smakelijk vinden. Janssen: “We hebben ook voederwaardeanalyses laten uitvoeren. Want je kunt wel een hoge drogestofopbrengst hebben, maar als de voederwaarde lager is, wordt het voor de melkveehouder niet interessant. Qua VEM en DVE presteert het kruidenrijke gras vrijwel hetzelfde als het reguliere gras.”

Past in het verhaal

Kruidenrijk grasland past heel goed in het verhaal over duurzaam geproduceerde boerderijzuivel, zegt Janssen. “Wel vraag ik mij af of burgers van een afstand het verschil zien tussen productief kruidenrijk grasland en regulier grasland, want ze zijn beide veelal groen. Dus het is goed om burgers te vertellen dat je kruidenrijk grasland hebt, wat het doel ervan is en hoe zij de verschillen kunnen zien – een beetje educatie.”

Het hele artikel over kruidenrijk grasland is te lezen in De Zelfkazer van oktober (verschijnt 11 oktober).

Reacties zijn gesloten.