Minister Schouten wil meer waardering voor streekproducten

Minister Schouten van LNV wil zich inzetten om de waardering voor streekproducten te laten toenemen, onder andere via een handelsmissie in eigen land die zij in samenwerking met de provincies wil organiseren. Dat schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

De minister maakt onderscheid tussen regioproducten en streekproducten. Regioproducten zijn volgens haar kenmerkende producten van de regio die regionaal gedistribueerd worden. Het zijn producten uit je eigen omgeving waarbij de afstand tot de teler in kilometers kort is.
Streekproducten zijn kenmerkende producten uit een bepaalde streek die landelijk of zelfs internationaal gedistribueerd worden.

Meer regioproducten in supermarkten

Schouten wil een bredere introductie van regioproducten in supermarkten. Ze wil ook meedenken met de sector en regionale overheden over slimme manieren om bijvoorbeeld via een regionale aanpak de logistieke problemen, zoals de transportkosten, van regioproducten te verminderen en andere belemmeringen weg te nemen.
Bovendien gaat het Rijk zorgen voor advisering op maat van kleinschalig opererende producenten van streekeigen, regio-gebonden producten over voedselveiligheid, aldus Schouten in haar brief.

Europese bescherming

Naast een handelsmissie voor streekproducten, gaat minister Schouten de productie en afzet monitoren om de ontwikkeling van streekproducten te kunnen volgen.
Ook organiseert Schouten dit jaar samen met de Europese Commissie een seminar over de Europese erkenning van streekproducten (BOB, BGA, GTS) om meer bekendheid bij Nederlandse ondernemers te geven aan de Europese bescherming die de naam van de producten beschermt tegen imitatie, fraude en namaak.

Knelpunten wet- en regelgeving

De veelal kleinschalige producenten van streekproducten hebben vaak te maken met wet- en regelgeving die vooral geënt is op grootschalige productiesystemen, waar zij moeilijk aan kunnen voldoen. “Ik vind het belangrijk dat er meer ruimte ontstaat voor productie van kleinschalig geproduceerde streekproducten. In 2019 zal ik mogelijke knelpunten in wet- en regelgeving dan ook in kaart brengen en waar mogelijk de belemmeringen aanpakken voor producenten van bijzondere streekproducten en in korte ketens”, aldus de minister. Ondernemers kunnen knelpunten in de wet- en regelgeving melden bij het agroloket www.ruimteinregels.nl/agroloket.

Reacties zijn gesloten.