Beter Leven-keurmerk nu ook voor zuivelproducten

Er is nu ook een Beter Leven-keurmerk voor zuivel. Vanaf 15 april is in alle Jumbo-winkels melk en yoghurt met één ster van het Beter Leven-keurmerk verkrijgbaar. De Dierenbescherming werkt hiervoor samen met een zuivelverwerker en vooralsnog zes melkveehouders.

Voor het produceren van melk met één ster van het Beter Leven-kenmerk gelden een aantal ‘bovenwettelijke’ dierenwelzijns- en duurzaamheidscriteria. Die hebben betrekking op ruimte, weidegang, zorg voor het kalf, kruidenrijk grasland, behoud van landschapselementen, energie en klimaat, lokaal veevoer en mest. Volgens de Dierenbescherming worden de deelnemende melkveehouders gecompenseerd voor de extra gemaakte kosten.

Reacties zijn gesloten.