Schiermonnikoog komt met eigen kaas

Op Schiermonnikoog gaan zeven boeren hun eigen kaas produceren. Dat moet zorgen voor een betere aansluiting tussen landbouw en natuur. In 2020 liggen de eerste kaasjes in de schappen, zo meldt de provincie Friesland die de boeren steunt met ruim 153.000 euro.

De veehouders op Schiermonnikoog verminderen volgens de provincie op eigen initiatief hun veestapel met 35 procent. Vermindering van het aantal koeien zou nodig zijn voor vermindering van de stikstofdepositie en een betere biodiversiteit in de natuur van het eiland. Maar minder koeien betekent verlies inkomsten. Onder andere de productie van Schiermonnikoger kaas moet het inkomstenverlies compenseren.

Op de foto: Koe op een kwelder op Schiermonnikoog.

Foto: Wikimedia/MvPuijenbroek

Reacties zijn gesloten.