CBS: hoge bruto-opbrengst uit rechtstreekse verkoop

Van de melkveebedrijven die rechtstreeks of via één tussenschakel leveren aan de consument (korte-ketenverkoop), haalt 57 procent de helft of meer van de bruto-opbrengst uit deze directe verkoop. Bij geitenbedrijven is dat met 61 procent nog hoger. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle boeren in Nederland doet 10 procent (5.700) aan korte-ketenverkoop, in de biologische landbouw ligt dat met ruim een derde hoger. Gemiddeld haalt 43 procent van de agrarische bedrijven met korte-ketenverkoop de helft of meer van de bruto-opbrengst uit die verkoop, aldus het CBS.
In Limburg (15 procent) en Zeeland (14 procent) is het aandeel landbouwbedrijven met korte-ketenverkoop is het grootst, gevolgd door Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland  (13 procent), Utrecht (12 procent) en Noord-Brabant (11 procent). Boeren in Drenthe en Overijssel leveren relatief het minst direct aan de consument (respectievelijk 7 procent en 6 procent).

Minst actief

Gangbare melkveebedrijven en varkensbedrijven zijn met achtereenvolgens 6 procent en 3 procent het minst actief in de korte keten. Dezelfde bedrijven in de biologische landbouw doen in 30 procent en 16 procent van de gevallen aan korte-ketenverkoop.
Na wijnboeren (69 procent) zijn het vooral fruitbedrijven (42 procent) die hun producten direct aan de consument leveren.

Reacties zijn gesloten.