Schouten: passende regelgeving voor kleinschalige productie

De overheid zal passende wet- en regelgeving ontwikkelen zodat er meer ruimte ontstaat voor productie van kleinschalig geproduceerde streekproducten. Dat staat in de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ die minister Schouten van LNV op 8 september presenteerde.

Schouten schrijft in haar visie dat de waardering voor streekproducten en voor typisch Nederlands voedsel groeit. Dat vindt zij een goede zaak. Maar kleinschalige producenten, die zich vaak inzetten voor duurzaamheid en dierenwelzijn en dicht bij hun klanten staan, lopen volgens haar tegen obstakels aan. Zo worden zij vaak geconfronteerd met regelgeving die is gebaseerd op grootschalige productiesystemen. “Het is voor hen door de kosten en/of de administratieve last die hiermee gemoeid gaat, vaak niet mogelijk hieraan te voldoen”, aldus de minister. Daarom wil zij dat er passende regelgeving komt.

Kringlooplandbouw

In de visie van minister Schouten gaat het vooral over een omslag naar kringlooplandbouw die er in 2030 zou moeten komen. “De omslag naar kringlooplandbouw bouwt voort op een ontwikkeling die reeds is ingezet. Er wordt steeds vaker in kringlopen gewerkt.” De diversiteit in de kringlooplandbouw zal groot zijn, volgens de minister. “De ene ondernemer zet in op voedselproductie voor de lokale markt en zoekt daarvoor partners, een ander ziet kansen voor de export naar de wereldmarkt en benut daarvoor zijn internationale relaties; vaak gaat het om de combinatie van beide.”
De omslag naar kringlooplandbouw kan alleen slagen als de boer ook een eerlijke prijs voor zijn product krijgt, schrijft Schouten. “Daarom slaat deze visie ook op de banken, op de voedingsindustrie, op de supermarkten en op de consument.”

Reacties zijn gesloten.