Maatregelen gebruik vetten in diervoeders beëindigd

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) hebben de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die zij afgelopen winterperiode namen om de vetzuursamenstelling van melkvet op het gewenste niveau te houden, per 20 april 2018 beëindigd.

De maatregelen, onder andere beëindiging van het gebruik van bepaalde typen (gefractioneerde) pensbestendige vetten in voer voor melkvee, waren bedoeld om eventuele problemen door de hardheid van melkvet bij de verwerking van melk tot vetrijke zuivelproducten, zoals kaas, tijdens de wintermaanden te voorkomen. Monitoring van boerderijmelk heeft uitgewezen dat de hardheid van het melkvet de afgelopen wintermaanden niet in het geding is geweest, melden de NZO en Nevedi.

Monitoring voortgezet

De monitoring van de vetzuren in de boerderijmelk wordt voortgezet. Indien de waarden van landelijke referentiemonsters daar aanleiding toe geven, treden de voorzorgsmaatregelen opnieuw in werking. Beëindiging van de collectieve maatregelen sluit voortzetting van eventuele maatregelen die individuele zuivelondernemingen hebben genomen niet uit. In voorkomende gevallen worden melkveehouders hierover door hun zuivelonderneming geïnformeerd.

Foto: Wikimedia/Ellywa

Reacties zijn gesloten.