Melk via robot rechtstreeks in verpakking

Het bedrijf Direct Dairy Holding (DDH) werkt aan een volledig geautomatiseerd systeem dat melk rechtstreeks uit de melkrobot op het melkveebedrijf pasteuriseert, verpakt in plastic stazakken en transporteert naar een koeling vanwaaruit de melk kan worden verkocht aan consumenten en/of andere afnemers. DDH is op zoek naar een boerderij in Nederland die het systeem wil gebruiken en demonstreren aan andere melkveehouders.

Het Direct Dairy-systeem zorgt ervoor dat de melk in elke stazak afkomstig is van één specifieke koe. De bedenkers van het systeem hebben het over gepersonaliseerde melk. Het nummer van de koe staat op de verpakking, en door het nummer in te voeren op hun smartphone kunnen consumenten alle informatie over de koe vinden.
De volle melk wordt alleen gepasteuriseerd, er vinden geen andere bewerkingen plaats. Optioneel kan het systeem ook bijvoorbeeld yoghurt en kefir produceren.
DDH wil de melkveehouders die het systeem aanschaffen helpen bij de promotie van de producten bij lokale consumenten en het aanboren van distributiekanalen (bijvoorbeeld groothandels, horeca, winkels).
Met het melkverwerkingssysteem kunnen melkveehouders hun melk tot meerwaarde brengen en dat kan leiden tot flink hogere inkomsten, verwacht DDH.

Demonstratieboerderij gezocht

DDH, een Nederlandse start-up in Leeuwarden met Russische oprichters, is op zoek naar een melkveebedrijf dat het Direct Dairy-systeem wil gebruiken en demonstreren aan andere geïnteresseerde melkveehouders in heel Noordwest-Europa. Het liefst ligt de boerderij in Noord-Nederland, op 3 tot 5 kilometer van een stad, zijn er twee of meer melkrobots aanwezig en wordt de melk al op eigen erf verwerkt. Aan het gebruik van het systeem door de demonstratieboerderij zijn in beginsel geen kosten verbonden.
Op de website van Direct Dairy Holding is meer informatie te vinden. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen contact opnemen met Andrey Kuteynikov van DDH via e-mailadres ak@30secmilk.com.

Foto: Christian Kothe/ Flickr

Reacties zijn gesloten.