Actie voor zeldzame koeienrassen

Boeren en organisaties in de regio Leiden zijn in actie gekomen voor Blaarkoppen, Lakenvelders en andere zeldzame koeienrassen. Ze zijn de petitie ‘Red de Blaarkop’ begonnen die inmiddels meer dan drieduizend keer is ondertekend.

Volgens de initiatiefnemers, onder wie Theo Warmerdam van De Sophiahoeve en Fernand de Willigen van Lakenvelderboerderij Boterhuispolder, kunnen de kleine populaties zeldzame koeienrassen verder onder druk komen te staan als het ministerie van LNV in nieuwe fosfaatregelgeving geen onderscheid maakt in ras. Daarover is nog onzekerheid. Met de actie willen de boeren en organisaties druk blijven uitoefenen op het overlegproces, vertelt De Willigen. “Met nieuwe activiteiten willen we nog meer aandacht vragen voor de petitie en het belang van het behoud van de zeldzame koeienrassen. Liefst willen we dat de actie landelijke bekendheid krijgt.”

Reacties zijn gesloten.