Verkoop aan huis meest voorkomende verbredingsactiviteit

Op bijna een derde van de agrarische bedrijven vonden in 2016 verbredingsactiviteiten plaats. De meest voorkomende activiteit was verkoop aan huis (7 procent van de bedrijven). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het deelnemen van agrarische bedrijven aan verbreding verschilt per sterk per sector. Bij de melkveebedrijven neemt 35 procent van de bedrijven deel aan verbredingsactiviteiten, bij de akkerbouwbedrijven gaat het om 28 procent en bij de varkensbedrijven is dit 12 procent van de bedrijven.

‘Opbrengst verbreding veelal gering’

De bijdrage van verbredingsactiviteiten aan de totale opbrengst van agrarische bedrijven is meestal klein, volgens het CBS. Voor 62 procent van alle bedrijven met verbreding is de bijdrage van de verbreding aan de totale opbrengst van het bedrijf minder dan 10 procent. Bij 80 procent van de melkveebedrijven, bij 69 procent van de varkenshouderijen en bij 55 procent van de akkerbouwbedrijven dragen de verbredingsactiviteiten voor minder dan 10 procent bij aan de totale opbrengst.

Reacties zijn gesloten.