Positiviteit heerst op Boerenkaasmarkt

De zuivelprijzen staan onder druk, ook de prijs van kaas. Maar Boerenkaas blijft zich positief onderscheiden: er zijn wel voorraden, maar de afzet loopt prima. Volgens de noteringscommissie voor Boerenkaas is het perspectief voor de komende maanden goed.

Door de hoge melkaanvoer en de zwakke vraag staan de zuivelprijzen vanaf maart onder druk. Vanaf eind augustus is de markt wat opgeleefd en zijn de meeste prijzen omhooggegaan.
De ‘grote boosdoener’ van de lage zuivelprijzen is de gestegen melkproductie na het afschaffen van het melkquotum op 1 april 2015. In de eerste vier maanden na de afschaffing steeg de melkproductie met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind september bekend. Ook in andere EU-landen wordt extra melk geproduceerd. Dit leidde tot een daling van de melkprijzen en de prijzen van zuivelproducten, zoals kaas. De prijs van fabriekskaas kwam op een zeer laag niveau te liggen. Boerenkaas blijft zich positief onderscheiden. “De afzet loopt prima. Er is veel belangstelling voor Boerenkaas”, vertelt Ruud van Schie. Hij heeft als kaasboer zitting in de noteringscommissie voor Boerenkaas. “Er zijn wel voorraden, maar die zijn in verhouding met de omzet. We moeten proberen het afzetniveau vast te houden of te vergroten.” De afzet van Boerenkaas mag dan goed zijn, de noteringen zijn wel gedaald. Van Schie: “De sector heeft de malaise niet geheel kunnen ontlopen. De Boerenkaasprijzen zijn met het negatieve marktsentiment meegezakt, maar minder ver dan de fabriekskaasprijzen, dankzij het goede afzetniveau van Boerenkaas.”

‘Superheffingskaas’

De Boerenkaasmarkt had ook te maken met de zogenoemde superheffingskaas. Deze Boerenkaas werd door boeren voor 1 april gemaakt en na die datum in een keer op de markt gebracht om superheffing te vermijden. Uiteindelijk viel het effect hiervan mee. “De markt heeft de kaas vrij goed opgenomen”, vertelt Van Schie. Daarnaast hebben ook kaasboerderijen nu de vrijheid om meer koeien te gaan melken en meer kaas te gaan maken. “Er zijn inderdaad bedrijven die opschalen qua aantal koeien en Boerenkaasproductie, maar die kaas wordt tot nu toe ook weer verkocht.”

Speciale smaak

Kees Remijn, kaashandelaar in Kerkdriel en voorzitter van de noteringscommissie voor Boerenkaas, is ook positief gestemd over de Boerenkaasmarkt. “De afzet is goed en de voorraden zijn stabiel.” Wel zijn er verschillen. “Of er voldoende markt is hangt ook af van de soort kaas. Van kaas met een speciale smaak is meestal minder voorraad, terwijl er wel veel vraag naar is. Dat geldt overigens voor zowel Boerenkaas als fabriekskaas. Ook een constante kwaliteit is erg belangrijk.”
Van extra Boerenkaasproductie door het verdwijnen van het melkquotum, zegt Remijn tot nu toe niks te merken. “Sommige boeren zullen meer kaas gaan maken, maar er zijn ook boeren die ermee stoppen.”

Dit artikel verscheen eerder in De Zelfkazer van oktober 2015.

Reacties zijn gesloten.