Groene Hart Atelier helpt bij ontwikkeling streekproducten

Stichting Groene Hart, kloppend hart en stichting Zevensprong presenteren op dinsdagavond 16 december het Groene Hart Atelier. Het Groene Hart Atelier wil de experimenteer- en ontwikkelruimte voor toekomstige streekproducten worden.

Tijdens de presentatie wordt allereerst een terugblik gegeven op het ontstaan van het initiatief en tot hoever het is gekomen. Daarna zal de beoogd exploitant van het Atelier zijn visie geven op de mogelijkheden die het Atelier, maar ook het proeflokaal, biedt. De avond wordt afgesloten met een korte presentatie over de manier waarop ondernemers kunnen participeren in het Groen Hart Atelier.

Het Groene Hart Atelier wil ondernemers steunen bij de ontwikkeling van nieuwe streekproducten. In twee laboratoria kunnen nieuwe producten worden ontwikkeld en getest. Het Groene Hart Atelier heeft de ambitie het kenniscentrum in het Groene Hart te worden voor ketenontwikkeling, verpakking, etikettering en marktonderzoek. Rondom het Atelier wordt een kennisnetwerk gestart waarin specifieke vraagstukken kunnen worden opgelost, maar ook workshops worden gegeven over ontwikkelingen in technologie, wet- en regelgeving en marktontwikkelingen.

De avond vindt plaats in De Kapberg op het terrein van stichting Zevensprong, Noordenseweg 23 in Nieuwkoop. Aanmelden is gewenst en kan bij Martijn Plomp, projectleider@groenehartkloppendhart.nl of 06-20854456.

 

Eerder over: Agenda

Reacties zijn gesloten.