‘Alleen onbehandelde melk is rauwe melk’

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) is van mening dat alleen onbehandelde melk rauwe melk mag worden genoemd. De BBZ zegt dat naar aanleiding van een poging van het bedrijf Top bv in Wageningen om melk die met milde conserveringstechnologieën is behandeld als rauwe melk in de markt te zetten.

Om de naam rauwe melk te mogen gebruiken, mag deze melk volgens de BBZ geen warmtebehandeling of een fysische of chemische behandeling hebben ondergaan.

In vakblad De Zelfkazer van december is te lezen dat Top bv bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontheffing aan wil vragen voor de verkoop van mild behandelde rauwe melk in de retail. Als het aan de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders ligt, mag die aanvraag niet gehonoreerd worden.

Reacties zijn gesloten.